Diploma  A & B                          


Zwemles in kleine groepjes met maximaal 6 kinderen.

Wij hebben heerlijk schoon, warm en zacht water gezuiverd met natuurzout. ( geen chemisch chloor) 

Onze zweminstructeurs hebben een zeer kind vriendelijke benadering.
De ouders volgen de lessen van dichtbij onder het genot van een drankje, kinderen voelen zich hierdoor veilig en vertrouwd en zullen daarom beter presteren.

Het Sprinttraject voor het A diploma is voor kinderen vanaf 4 en half jaar die geschikt zijn (zowel op cognitief- als motorisch gebied)  te leren zwemmen in een hoog tempo. Per 1 januari 2022 is de les duur voor het A diploma 5 maanden, 
(ongeveer 45 lessen). De lessen zijn 2 x per week a 45 minuten.  Wij werken met een diploma garantie (lees hieronder goed de spelregels). Wie bij ons het A diploma heeft gehaald kan doorstromen naar het B traject. Voor dit traject volg je 1 keer per week les en betaal je een maand contributie tot dat het B niveau is behaald. Het afzwemmen kost 12,50 

 

Wanneer kinderen nog niet watervrij zijn, zullen ze aanvankelijk in het Voortraject starten. Dit traject is vanaf 4 jaar met doorstroming naar het Sprinttraject.
Ondervindt jouw kind leer- of concentratie problemen dan adviseren wij u niet deel te nemen aan het Sprinttraject maar aan onze Privélessen.

 

Al onze zwemlessen zijn op maandag t/m vrijdag tussen 14:30 en 19:00 uur.
Op zaterdag  tussen 9:00 en 13:00 uur.

Kinderen die nog geen 4 jaar oud zijn zwemmen samen met hun ouder in de ochtenduurtjes in de les Voorbereiden zwemmen.


Onze Spelregels : 

Sprinttraject:

Het Sprinttraject is op weg naar A in 44 tot 46 lessen. Bij de aankoop van een sprinttraject betaalt u één bedrag. Dit bedrag is inclusief het diploma zwemmen en een diploma garantie.

Wat is een diploma garantie: Een leerling mag niet meer dan 3 lessen van de lessenreeks missen en gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. Een leerling die meer dan 3 lessen mist loopt de kans dat hij/zij door moet zwemmen om wel het juiste afzwem niveau te bereiken.
Het doorzwemmen na de geplande afzwemdatum gebeurt in de door ons aangewezen (kikker) groep. Afhankelijk van de situatie bepalen we samen met u als ouder of dit 1 x per week of 2 x per week zal zijn. In de Kikkergroep geldt opnieuw de zelfde spelregel (tot aan de afzwemdatum mag je niet meer dan 3 lessen missen). Gebeurt dit wel komt de garantie te vervallen en betaalt de ouder vervolgens een maandcontributie.

Leerlingen die niet meer dan 3 lessen hebben gemist zwemmen door op kosten van de “Sportmakelaar”. Leerlingen die wel meer dan 3 lessen missen (ongeacht de reden) zwemmen door op kosten van de ouder(s). Elke les bedraagt dan € 18,50.

In de vakanties gaan de lessen van het Sprinttraject altijd door. Daarom kiest u in de zomertijd of u het gewone Sprinttraject kiest of de Vakantie sprint. Dit traject is voor ouders die op vakantie willen gaan en daarom i.p.v. 46 lessen - 50 lessen kiezen waarvan je er niet meer dan 6 mag missen i.v.m. de diploma garantie. In de zomer vakantie (gelijk met de basisscholen) gaan de lessen naar de ochtenduren.

 

Voortraject:

Het Voortraject is 1 x per week en de betaalperiode is per maand. (Dit is niet perse een kalendermaand) Soms heeft u 4 lessen in een maand soms 5. Daarvoor betaalt u elke maand hetzelfde bedrag. Wanneer de kinderen uit het voortraject helemaal watervrij zijn stromen ze op advies van de Sportmakelaar door naar het Sprinttraject.

Wij geven geen reductie op een gemiste les en er kan niet worden ingehaald.

In de vakanties gaan de lessen in het Voortraject altijd door. In de zomer vakantie (gelijk met de basisscholen) gaan de lessen naar de ochtenduren. Wie in de zomer vakantie een reeks opvolgende lessen mist in het voortraject betaald alleen de eerste gemiste les. De rest van de gemiste lessen worden met een gelijkwaardige periode verlengd.

 


Sprinttraject: Maandag t/m vrijdag  15:30 en 16:30
                    Zaterdag  9:30 en 10:30 

Voortraject:   Maandag t/m vrijdag 14.30 en zaterdag 13.00 uur.

Op officiële feestdagen zijn we gesloten en staan er geen lessen gepland.

Meer weten? neem contact met ons op.